Panaszkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az INFÓ Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:


PROVAL Kft. székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 2.
A panaszügyintézés helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló L. u. 2.
A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.


Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.


A Békéltető Testület elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
6001 Kecskemét  Pf.  228.
Tel.: 76/501-525, 501-532
Fax: 76/501-538
Mobil: 70/7028-403
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu